Press release BioLamina

Published: 2021-10-20

BioLamina med partners i innovationsmiljön IndiCell får 40 miljoner kronor för att etablera och driva individualiserade cellterapibehandlingar i Sverige.

Det finansierade projektet fokuserar på en autolog terapimodell, där hudceller skördas från patienterna själva, omprogrammeras sedan försiktigt till inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) och vidare till terapeutiska celler i laboratoriet, för att slutligen återföras till patienten som behandling.

Det blivande projektet kommer att implementera kliniska arbetsflöden för cellterapi och kommer först att fokusera på behandlingar för Parkinsons sjukdom och makuladegeneration. Den långsiktiga visionen för innovationsmiljön är att bli ett stort centrum för att stödja iPS-cellbaserad behandling av olika sjukdomar i Sverige. Syftet är att säkerställa att svenska innovationer inom regenerativ medicin kan nå det kliniska stadiet till nytta för vård och patienter.

“Gapet mellan cellterapiforskningsresultat och kommersiellt stadium med klinisk tillverkning är mycket svårt men viktigt att stänga. IndiCell syftar till att sätta de avgörande processerna och infrastrukturen för att täppa till detta gap och möjliggöra för innovationsprojekt och nödvändiga kompetenser att stanna inom Sverige. BioLamina är en del av att bygga några av de metodologiska kärnprocesserna och säkra innovationsledning och ytterligare kommersialisering. Vi ser fram emot att arbeta med det fantastiska teamet!”

//Dr Therese Kallur, Director Business Development på BioLamina

IndiCell består av internationellt ledande akademiska forskare med erfarenhet av att ta avancerade cellterapier till kliniken (Lund Universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan), den offentliga hälso- och sjukvården (Region Skåne, Region Stockholm), och life science-företag (BioLamina AB, AcouSort AB, Lab-On-A-Bead AB). Innovationsmiljön samordnas av Lunds universitet och leds av professor Anna Falk.

Cellterapi är administrering av levande celler till en patient för att ersätta skadade celler i kroppen. iPS-celler möjliggör en mängd olika cellersättningsstrategier eftersom de har potential att bli vilken celltyp som helst i människokroppen. Det förväntas att under den kommande 5-10-årsperioden kommer cellterapier avsevärt att minska behovet av tunga läkemedelsbehandlingar och förlänga och förbättra patienternas liv.

Projektet finansieras under 5 år av Innovationsverket, Vinnova.

För mer information vänligen kontakta:
BioLamina AB, Therése Kallur, direktör Affärsutveckling
E-post: therese.kallur@biolamina.com

Search the news posts:

Follow us!

Follow us on social media and stay updated!

Related news