Integritetspolicy

Uppdaterad 2022-11-02

 

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

Hemsidan samlar in information från dig när du skickar ett meddelande till oss eller signar upp dig för nyhetsbrev. Du blir då ombedd att ange namn, e-postadress etc.

 

VEM HANTERAR UPPGIFTERNA?

Ansvarig för att hantera informationen är projeket IndiCell, vetanskaplig projektledare Professor Anna Falk vid Lund universitet.

 

VARFÖR SKA UPPGIFTERNA SAMLAS IN?

Uppgifter du anger i ett kontaktformulär används för att besvara och hantera din förfrågan.
Uppgifterna sparas så länge vi har en affärsrelation. För ändring eller radering av de uppgifter som vi kan tänkas ha om dig, vänligen sänd epost till info@indicell.se. Efter radering av dina uppgifter äger vi inte rätt att skicka dig marknadsföring.

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder t.ex SSL (LetsEncrypt). Våra betalningspartners hanterar betalningar på säkra servrar placerade utanför denna hemsidan. All information överförs krypterat (SSL) och kan endast att göras tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa systemen, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. 

 

ANVÄNDS COOKIES?
Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information. Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. Precis som de flesta webbplatser, kommer kanske några av våra tjänster inte att fungera på rätt sätt om du stänger av dina cookies. Vi använder cookies för att lagra besöksstatistik via Google Analytics. 

 

AVSLÖJAS NÅGON INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE?

Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

 

ÄNDRINGAR
Om vi beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer vi att endast publicera dessa ändringarna på denna sidan.