Aktörer

Om oss

IndiCell drivs som ett projekt med flera olika aktörer involverade, från både akademin, industrin och hälso- och sjukvård.

TILLSAMMANS

Vilka är vi?

IndiCell är ett samarbete mellan akademin (LU, KI, KTH), industrin (BioLamina, AcouSort, MAGic BioProcessing) och hälso- och sjukvård (SUS, Karolinska).

Vetenskaplig projektledare: Anna Falk (LU)

Administrativ projektledare: Paulina Pettersson (LU)

Anna Falk, Vetenskaplig projekledare (LU) Foto: Charlotte Carlberg Barg

Paulina Pettersson, Administrativ projekledare (LU) 

Nästan hela IndiCell-teamet samlat i Lund för ett tvådagarsmöte med djupgående diskussioner och samarbete arbetspaketen (WP 1-6) emellan.

Samarbete

Ansvar och roller

Lund Universitet

Är koordinater för hela projeket och involverad i samtliga arbetspaket (WP).

Karolinska Institutet

Medkoordinerande i projektet och involverad i arbetspaketen 1, 3, 4 & 6.

Kungliga Tekniska Högskolan

Är framför allt involverad i arbetspaketet Omprogrammering-i-ett-chip (WP2) samt  Projektledning (WP6).

BioLamina

Är framför allt involverad i arbetspaketet  Omprogrammering-i-ett-chip (WP2) och  Innovation (WP5), samt Projektledning (WP6).

AcouSort

Är framför allt involverad i arbetspaketet Cellanskaffning (WP1) samt Projektledning (WP6).

MAGic BioProcessing

Är framför allt involverad i arbetspaketet Cellsortering (WP3) samt Projektledning (WP6).

Skånes universitetssjukhus

Är framför allt involverad i arbetspaketet Cellanskaffning (WP1) samt Innovation (WP5) och Projektledning (WP6).

Karolinska Universitetssjukhuset

Är involverad i samtliga arbetspaket, bortsett från Innovation (WP5).

Utmärkande roller

Koordinerande profiler

Professor Anna Falk

Anna är projektets vetenskapliga projektledare. Hon är professor i neurala stamceller vid Lunds universitet. Hennes labb har tagit fram en hiPSC-linje i GMP-anläggningen Vecura, Stockholm, Sverige.

Anna koordinerar projektet i samverkan med Malin och Fredrik.

Professor Malin Parmar

Malin är professor i utvecklings- och regenerativ neurobiologi vid Lunds universitet och Robertson-utredare vid New York Stem Cell Foundation. Hennes labb har utvecklat metoden för tillverkning av hPSC-härledda dopaminerga neuronprogenitorer för behandling av Parkinsons sjukdom. Produkten tillverkas på Royal Free Hospital, London, Storbritannien.

Bitr. Prof. Fredrik Lanner

Fredrik är biträdande professor vid Karolinska Institutet. Hans labb har utvecklat metoden för tillverkning av hPSC-härledda retinala pigmentepitel för behandling av torr åldersrelaterad makuladegeneration. Produkten tillverkas av Fredriks personal på Vecura, Stockholm, Sverige och är Sveriges första hPSC-ATMP.