VILL DU VETA MER?

Kontakta oss

Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Skicka ett meddelande till oss!

Godkänn villkoren

FAQ

Vanliga frågor & svar!

Vem leder projektet?

IndiCell projekleds av professor Anna Falk vid Lund Universitet. Anna samkoordinerar projektet tillsammans med Malin Parmar (LU) och Fredrik Lenner (KI). 

Hur finansieras IndiCell?

IndiCell har fått ett anslag på närmare 40 miljoner från Innova, för de 5 åren projektet är planerat att fortlöpa.

Hur länge kommer projektet IndiCell att pågå?

IndiCell planeras att pågå i projektform 5 år oktober 2021 – september 2026.

Vilka aktörer samverkar i projektet?

IndiCell är ett samarbete mellan akademin (LU, KI, KTH), industrin (BioLamina, AcouSort, MagicBioProcessing) och hälso- och sjukvård (SUS, KUS).

Varför är projektet IndiCell viktigt?

Indicell vill ge nya botande behandlingar för sjukdomar där det idag sällan finns behandlingar eller där behandlingarna syftar till att mildra symptom.

Vilken målsatt samhällsnytta finns det med IndiCell?

Under en 5-10-årsperiod är det troligt att cellterapier kommer att:

  1. Avsevärt minska behovet för patienter att använda läkemedelsterapier och senare invasiva terapier som behövs för att behandla deras biverkningar.
  2. Minska patientens sjuklighet och dödlighet och ge möjlighet till ett förlängt arbetsliv, och därigenom skapa kostnadseffektivitet och ekonomisk nytta för samhället.