Finansiering av IndiCell

Publicerad: 2021-10-11

Vinnova gick in med närmare 40 miljoner SEK i projektet IndiCell – Individualiserad pluripotent stamcellsbaserad behandling. Projektet koordineras via Lunds universitet – Lunds universitet Biomedicinskt Centrum och planeras pågå oktober 2021 – september 2026.

Syfte och mål

Det finns tre huvudsyften med IndiCell:

1) Utveckla iPSC-baserade cellterapi för två modellprojekt.

2) Skapa en utvecklingspipeline för iPSC-baserade cellterapier.

3) Bli en viktig global aktör inom cellterapier.

Fig.: Autolog kontra Allogen iPSC-terapi Illustration: Marie Jönsson

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av precisionsmedicin med iPSC-baserad cellterapi för Parkinsons sjukdom och åldersrelaterad makuladegeneration. Öka hastigheten och antalet cellterapier som förs över från prekliniska transplantationer till patienter och identifiera innovationspotential i tekniker, processer, enheter och kunskap. Sätta Sverige på den globala kartan för stamcellsbaserade cellterapier. Öka medvetenheten om stamcellsbaserade cellterapier bland allmänheten.

Planerat upplägg och genomförande

IndiCell kommer att implementeras genom sex arbetspaket, där fyra av dessa behandlar hela produktionsprocessen från start till slut: Donation av celler för omprogrammering, ingång till en specialiserad Good Manufacturing Practice (GMP)-anläggning för produktion av iPS-celler och vidare utveckling till terapeutiska celler, sortering av celler, kvalitetstestning, utgång för cellprodukten från GMP-anläggningen till sjukhuset samt förberedelse för transplantation till patienten. De resterande två arbetspaketen innefattar att definiera och skapa innovationer inom IndiCell samt projektledning och aktiv förberedelse inför framtiden då finansieringen från Vinnova har upphört.

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter