MAGic BioProcessing kommer att närvara på BioProcess Inernational Europe, 9-12 maj

Publicerad: 2023-05-09

Kristofer Eriksson närvara på BioProcess International Europe i Amsterdam den 9-12 maj. Han presenterar affischen RP18 med titeln Protein A magnetic beads for capture and recovery of antibodies from non-clarified feed. 

BPI-konferensen är det ledande biobearbetningsevenemanget för att accelerera nästa generations mAbs, nya modaliteter och ATMP:er till kommersialisering. Detta evenemang fokuserar främst på bioprocessstrategier för att lösa flaskhalsar för nuvarande bioläkemedel och utveckla tillverkningsstrategier för ATMP, såsom cellterapier, för att hjälpa patienten att få säkra och pålitliga terapier. Vi kommer att presentera vårt tillverkningsverktyg för att möjliggöra rening baserad på stora magnetiska pärlor, som kan användas för tillverkning av olika biofarmaceutiska modaliteter såsom monoklonala antikroppar eller för isolering av receptorpositiva celler.

På BPI kommer vi att presentera vårt arbete som en affisch med numret RP18. Affischen visar vår nuvarande portfölj för infångning och återvinning av antikroppar från icke-klarat foder baserat på protein A magnetiska pärlor. Med fokus på behovet av ett kombinerat förtydligande och fångststeg, samt bindningskapaciteten, alkalisk stabilitet, höga genomströmningsförmåga och hög produktivitet hos den magnetiska pärlbaserade teknologin.

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter