Festival of Biologics i Basel 10-12 oktober

Publicerad: 2023-09-27

Träffa IndiCell’s representanter Dr. Kristofer Eriksson och Dr. Nils Brechmann från MAGic Bioprocessing på konferensen.

Mötet är en plats för life science-gemenskapen att överbrygga klyftan mellan akademi och industri, och täcker början till slut av biologiska läkemedel från upptäckt, genom utveckling, till tillverkning, kliniska prövningar och kommersialisering.

Festivalen uppmuntrar till samtal över hela branschen för att inspirera till förändring, kämpa för innovation och ta itu med komplexa utmaningar som den biologiska industrin står inför. MAGic BioProcessing deltar i från båda S37 där vi presenterar vårt tillverkningsverktyg för att möjliggöra stora magnetiska pärlor baserad rening, som kan användas för tillverkning av olika biofarmaceutiska modaliteter såsom monoklonala antikroppar eller för isolering av receptorpositiva celler.

Under Festival of Biologics kommer MAGic BioProcessing att finnas på plats med både en monter och en start-up pitch som presenterar vårt arbete, applikationer och produkter. I montern med nummer S37 är du välkommen att besöka oss och se våra senaste produkter för skalbar isolering av receptorpositiva celler, allt från färdiga kit till pilotskala separatorer. Förutom montern presenterar MAGic BioProcessing sig med en start-up pitch den 11 oktober från 12:50 till 12:55.

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter