IndiCell effektiviserar iPSC-härledd cellterapi

Publicerad: 2024-05-03

Spännande nyheter från IndiCell, med en studie om generering av inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) och neurala stamceller (NSCs) som publiceras i Advanced Science, en respekterad tvärvetenskaplig vetenskapstidskrift.

Framgångsrikt samarbete inom IndiCell

Ledd av forskare från Herland-labbet vid KTH och Falk-labbet vid Lunds universitet presenterar denna forskning en förenklad och resursbesparande metod för att generera iPSC:er. Genom att använda mikrofluidisk teknologi minskar teamet avsevärt resurskraven för cellomprogrammering, vilket gör processen mer effektiv och hållbar genom att minska reagensanvändningen med 100 gånger och minska antalet ingångsceller med 9 gånger, vilket ökar kostnadseffektiviteten. Den beskrivna IndiCell mikrofluidmetoden minskar inte bara resursanvändningen utan visade också ett ökat engagemang för den neurala stamcellslinjen, vilket resulterade i snabbare och bättre produktion av iPSC-härledda neurala cellterapier. Denna nya metod utvecklad av IndiCell kommer att bana väg för framtida automatisering av iPSC-härledda cellterapier i slutna system utan manuell hantering, vilket kommer att vara instrumentellt för att tillverka ett stort antal cellterapidoser och för att minska variationen mellan batcher.

Omprogrammering av chip
Illustration som visar arbetspaket 2 av IndiCell, som syftar till att utveckla chipomprogrammeringen som vi nu publicerat i Advanced Science.
Framväxande klon av iPS-celler omgivna av fibroblaster. Bild tagen i ett mikrofluidikchip under omprogrammering.

”Mikrofluidisk omprogrammering lovar som en nyckelfaktor för att göra autologa cellterapier överkomliga i industriell skala i framtiden. Genom att minimera förhållandet ytarea till volym kan signalmolekyler ackumuleras, vilket främjar cellulära processer. Detta resulterar inte bara i en mer homogen cellpopulation utan ökar också kostnadseffektiviteten genom att minska reagensanvändningen.” Säger Alice Hägg, en IndiCell doktorand som har arbetat i teamet för denna nya studie.

Foto: Alice Hägg

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter