World Smart Bioprocessing Summit i Berlin 27-29 september

Publicerad: 2023-09-27

Träffa IndiCell’s representant Dr. Nils Brechmann från MAGic Bioprocessing på konferensen.

Vid denna konferens samlas teknikledare från läkemedel och bioteknik för att diskutera och dela insikter om fallstudier och interaktiva utbrott mot kommersiella framsteg med fokus på nuvarande blockbuster-läkemedel, som monoklonala antikroppar, och framtida blockbusters, som cellterapiprodukter.

Vi representerar vår magnetiska separationsteknologi för isoleringscellerna och proteinerna i form av ett föredrag med titeln: ”enstegsförklaring och återhämtningsprocess för biologiska modaliteter baserade på magnetisk separation”. MAGic syftar specifikt till att ytterligare främja magnetisk separation för storskalig isolering av celler och proteiner. Ett ständigt utbyte med tillverkare inom området hjälper till att utveckla produkterna vidare och förutse ytterligare behov inom cellterapiområdet.

Under World Smart Bioprocessing Summit: 4.0 Pharma MAGic BioProcessing kommer att finnas på plats med en muntlig presentation om vår magnetiska separationsteknologi för isolering av celler och proteiner som har rubriken: “One-Step Clarification and Recovery Process for Biological Modalities based on Magnetic Separation ”. Vårt föredrag är planerat till den 29 september från 13:35 till 14:15 inom breakouten Continuous & Integrated Processing

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter