International Symposium and Exhibition on the Purification of Proteins, Peptides and Polynucleotides (ISPPP) i Wien 5-8 november

Publicerad: 2023-09-27

Träffa IndiCell’s representanter Dr. Nils Brechmann från MAGic Bioprocessing på konferensen.

International Symposium and Exhibition on the Purification of Proteins, Peptides and Polynucleotides (ISPPP) äger rum i Wien, Österrike från den 5:e till den 8:e november. ISPPP är ett utmärkt vetenskapligt möte och drivkraft för innovation och utveckling inom alla aspekter av bioseparation, allt från analytiska tekniker till bioprocessoperationer.

Vi representerar vår magnetiska separationsteknologi för isoleringscellerna och proteinerna i form av ett föredrag med titeln: ”skalbar magnetisk pärlbaserad cellseparationsteknologi för utarmning av receptorpositiva cellsubpopulationer”. MAGic syftar specifikt till att ytterligare främja magnetisk separation för storskalig isolering av celler och proteiner. Ett ständigt utbyte med tillverkare och experter inom området hjälper till att utveckla produkterna vidare och förutse ytterligare behov inom cellterapiområdet.

Under ISPPP kommer MAGic BioProcessing att finnas på plats med en muntlig presentation om vår magnetiska separationsteknologi för isoleringscellerna och proteinerna som har titeln: ”Scalable Magnetic Bead-based Cell Separation Technology for the Depletion of Receptor Positive Cell Subpopulations”. Vårt föredrag är planerat till den 5 november från 13:30 till 13:50 inom session 3 (Novel Bioseparation and Products).

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter