Pressrelease Lund Universitet

Publicerad: 2021-10-02
Professorerna Anna Falk (till vänster) och Malin Parmar (höger) kommer att använda medlen från Vinnova för att etablera en innovativ miljö för precisionsmedicin med sitt projekt IndiCell. (Foto Anna Falk: privat, foto Malin Parmar: Kennet Ruona)


Lunds stamcellscentrums forskare har beviljats ​​ett 5-årigt anslag från Vinnova. Vinnova är Sveriges innovationsbyrå med uppdraget att bygga upp Sveriges innovationskapacitet. Tidigare i år annonserade de en utlysning av projekt som syftar till att etablera ”Innovativa miljöer för precisionsmedicin” och förra veckan meddelade de att det Lundabaserade projektet IndiCell är ett av de finansierade projekten.

IndiCell är ett samarbetsprojekt utformat för att koppla samman akademi, sjukhus och industri för att generera ett arbetsflöde från akademisk stamcellsforskning in i kliniken. Projektet har ett starkt fokus på individualiserad stamcellsbaserad cellterapi med Parkinsons sjukdom och makuladegeneration som exempel. IndiCell finansierades med 40 miljoner kronor under 5 år och koordineras av Anna Falk (LU), med Malin Parmar (LU) och Fredrik Lanner (KI) som samordnare och inkluderar partners från Lunds universitet (LU), Karolinska Institutet (KI) ), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Skånes universitetssjukhus, Karolinska sjukhuset, Biolamina, Acousort AB och MAGic BioProcessing.

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter