MAGic BioProcessing kommer att närvara på konferensen American Society of Gene & Cell Therapy, 16-20 maj

Publicerad: 2023-05-09

Torbjörn Pettersson och Nils Brechmann kommer att närvara i American Society of Gene & Cell Therapy 26:e mötet i Los Angeles den 16:e till 20:e maj. De kommer att vara närvarande med montern 900 och de kommer att presentera affischen 748 med titeln Scalable magnetic bead-based cell separation technology for the depletion of receptor positive cells. 

ASGCT 26:e mötet är ett årligt möte som anordnas av American Society of Gene and Cell Therapy med fokus på helhetssynen på utveckling av gen- och cellterapi från upptäckt till tillverkning och kommersialisering. Vi kommer att presentera vårt tillverkningsverktyg för att möjliggöra storskalig isolering av pluripotenta celler för att hjälpa till att överträffa iPSC-baserade cellterapier som utvecklats inom IndiCells kompetenscenter.

Under ASGCT:s 26:e möte kommer MAGic™ BioProcessing att finnas på plats med både en monter och en affisch som presenterar vårt arbete, applikationer och produkter. I montern med nummer 900 är du välkommen att besöka oss och se våra senaste produkter för skalbar isolering av receptorpositiva celler, allt från färdiga kit till pilotskala separatorer. Förutom montern presenterar MAGic™ BioProcessing affischen med nummer 748 som visar isoleringen av receptorpositiva cellpopulationer med hjälp av magnetiska pärlor, baserad på intermediär Protein A linker.

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter