Spännande dag på Ystad Gymnasium med Alice Hägg och IndiCell!

Publicerad: 2023-05-11

Ystad Gymnasium fick en ny gäst den 11e maj när Alice Hägg, doktorand inom Neurala stamceller, besökte skolan för en engagerande presentation och workshop. Två gymnasieklasser från det naturvetenskapliga respektive det samhällsvetenskapliga programmet fick möjlighet att fördjupa sig i världen av stamcellsforskning och de etiska frågor som omger detta fält.

Med en entusiastisk framtoning ledde Alice eleverna genom IndiCell-projektet, som fokuserar på att utveckla patientspecifika cellterapier. Eleverna fick en översikt över stamcellsteknik och dess potential att revolutionera medicinsk behandling.

Alice sprider kunskap om IndiCell i klassrummet

Höjdpunkten på dagen var en interaktiv workshop där eleverna fick praktisk erfarenhet av teknikerna bakom cellodling i plattor. Under ledning av Alice fick eleverna ”odla” celler och lära sig de grundläggande stegen i laboratoriearbetet. De fick också möjlighet att använda mikroskop för att studera verkliga transplantat av dopaminproducerande hjärnceller för behandling mot Parkinsons sjukdom, vilket väckte deras nyfikenhet och entusiasm.

Ett annat viktigt ämne som Alice berörde var de etiska övervägandena inom stamcellsforskning. Eleverna deltog i en tankeväckande diskussion om de moraliska dilemman som kan uppstå när man arbetar med donerade stamceller för medicinsk användning. Dessa dilemman omfattade frågor om samtycke från givare, äganderätt till celler och potentiella kommersialiseringssituationer.

Alice vidareutvecklade diskussionen genom att ta upp den kontroversiella frågan om djurförsök inom forskningen. Eleverna fick en fördjupad förståelse för varför och hur djurförsök idag är nödvändigt för att utvärdera stamcellsbaserade behandlingar innan de testas på människor, men även om hur forskare hela tiden arbetar aktivt för att ersätta och minska antalet djurförsök. (Läs mer om 3R ”Replace, Reduce, Refine”, en viktig grund inom svenska och europeiska lagar.) Diskussionen ledde till en ökad medvetenhet om de komplexa frågor som forskare inom detta område står inför.

Sammanfattningsvis var det en givande dag på Ystad Gymnasium med Alice Hägg och hennes doktorandprojekt. Eleverna fick en inblick i banbrytande forskning och laboratoriearbete samtidigt som de reflekterade över de etiska aspekterna av stamcellsforskning. En minnesvärd dag som förhoppningsvis kommer att inspirera nästa generation av unga forskare och vetenskapsentusiaster!

Sök i nyhetsinläggen:

Följ oss!

Följ gärna oss på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Relaterade nyheter